Missie formuleren

Missie formuleren

In één dag formuleren we een betekenisvolle missie voor de komende drie jaar.
Aan de slag!

Wat is een missie met betekenis?

Een missie is het hoogste, concrete doel dat je de komende jaren wilt bereiken. Vaak is de missie niet langer dan één zin. Belangrijker is dat deze s.m.a.r.t. wordt geformuleerd. Het motiveert namelijk enorm als je je missie daadwerkelijk kunt realiseren en niet een of ander vaag verhaal is.

Visie en missie worden vaak in één adem genoemd. Als het goed is, vloeit je missie logisch voort uit je visie.

Wij noemen de missie het sluitstuk van je strategie: je kunt de missie doorvertalen naar tactische doelstellingen, een plan van aanpak maken en vervolgens aan de slag gaan.

Wie heeft een missie nodig?

Een missie met betekenis is bijzonder geschikt voor ondernemers die meer willen bereiken dan alleen maar geld verdienen (en weer uitgeven), maar vinden dat hun werk ook zinvol moet zijn. Naarmate je onderneming groter wordt, wordt het steeds belangrijker om een missie vast te leggen, omdat je dan niet meer continu in contact met je medewerkers bent om dit zelf aan ze over te dragen. Veel ondernemers merken dit vanaf zo'n 10 - 15 medewerkers. Heb je al wel een heldere visie, maar nog geen s.m.a.r.t. missie? Dan moeten we snel aan de slag.

Hoe formuleren we een missie?

Wij gaan met een kleine groep sleutelfiguren uit het bedrijf in gesprek om de ingrediënten voor de missie te verzamelen. Vervolgens stellen wij een aantal richtingen voor. Op basis van de terugkoppeling van de medewerkers kiezen we één of enkele richtingen om verder uit te werken. Dat leidt tot verscheidene conceptversies, die weer aan de organisatie worden voorgelegd. Na de laatste feedbackronde formuleren we de definitieve missie.

Wat levert een missie op?

Een missie stuurt en motiveert de organisatie. Het stelt een duidelijk doel voor de komende jaren en zorgt daarmee voor samenhang in het gedrag en de beslissingen van mensen. Een missie met betekenis gaat nog verder en geeft niet alleen richting, maar ook zin aan hetgeen je onderneemt.

Verder is het een strategisch hulpmiddel om de topprioriteit van je onderneming te bepalen. Vervolgens kun je die weer doorvertalen naar tactische doelstellingen, zoals omzet, verkoopaantallen, naamsbekendheid en klanttevredenheid.

Naar buiten toe helpt het je om kort en krachtig te communiceren waar je voor staat. Zo weten niet alleen je medewerkers, maar ook (potentiële) klanten en zelfs leveranciers wat ze kunnen verwachten. Zo trek je de juiste mensen aan.

De voordelen van een missie

Een goede missie:

  • versterkt je imago,
  • verhoogt de omzet,
  • motiveert betrokkenen binnen en buiten de organisatie,
  • helpt bij het nemen van beslissingen,
  • verhoogt de winstgevendheid,
  • verschaft duidelijkheid over de activiteiten en koers van het bedrijf.
"Om doeltreffend te zijn moet je doelgericht zijn... of geluk hebben."

Op ons weblog vind je meer informatie over een missie.

Een voorbeeld van een missie

"I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth." (John F. Kennedy, 25 mei 1961, Apollomissie.)

Deze missie heeft niet alleen een enorme impuls aan de ruimtevaart gegeven tijdens de jaren ‘60, maar ook aan de hele industrie en daarmee de Amerikaanse economie. Bovendien zorgde het voor een euforische stemming onder de bevolking. Dat is de kracht van een paar woorden.

Wat kost een missie formuleren?

Om een missie met betekenis te kunnen ontwikkelen, hebben we ongeveer één dag van je tijd en aandacht nodig. Voor de rest beperken de kosten zich tot €2.500 (excl. BTW).

Het is van belang dat er al een heldere visie ligt, voordat we met de missie aan de slag gaan.

Klik hier en neem nu contact op.

Zie ook: