Marketingplan laten maken

Marketingplan laten maken

Snel een compleet marketingplan laten maken.
Aan de slag!

Wat is een marketingplan?

Een marketingplan beschrijft hoe je de markt de komende tijd gaat bedienen. Onze plannen nemen daarin alle relevante bedrijfsactiviteiten mee. Je mag het ook een ondernemingsplan noemen. Je kunt een marketingplan laten maken voor je hele onderneming, voor één bedrijfsonderdeel of voor een specifiek product, dienst of marktsegment. Bij Mendeleo kun je twee soorten marketingplannen laten maken: strategische en tactische. Deze vullen elkaar aan.

Strategisch marketingplan

In het kort

Hier bepaal je de koers voor de lange-termijn van je onderneming. Het zet de hoofdlijnen voor de komende jaren uit, gebaseerd op een analyse van de huidige situatie en een visie op de toekomst.

In detail

Analyse

Waarin kan jouw bedrijf wereldkampioen worden? Dit (en meer) zoeken we uit in de interne analyse. We bepalen waar de sterke en zwakke punten van het bedrijf liggen. Verder kijken we naar de concurrentie, de markt en de industrie. We focussen niet alleen op de huidige situatie, maar brengen ook de ontwikkelingen in kaart. Zo vormen we een beeld van de kansen en bedreigingen voor de toekomst. De inzichten die dit oplevert, zijn vaak jarenlang bepalend voor de koers van het bedrijf. Ook helpen ze om je marketing richting te geven, zoals de website, campagnes en producten of diensten. Uiteindelijk trekken we conclusies en formuleren we mogelijke strategische richtingen.

Strategie

Op basis van de analyse kies je één richting om verder uit te werken. We doen dat kort en krachtig, want een strategie moet vooral duidelijk zijn.

Het hele plan geeft enorm veel houvast bij het nemen van beslissingen. Nu, maar ook later. Bovendien inspireert het jezelf en je medewerkers om gezamenlijk aan de toekomst te werken. Kortom, het is een stevig fundament waar je jarenlang profijt van hebt.

Tactisch marketingplan

In het kort

Het tactisch marketingplan werkt de lange-termijnstrategie uit tot concrete acties voor de komende 1 tot 3 jaar. Het optimaliseert de marketingmix door alle aspecten op elkaar af te stemmen.

In detail

Hier wordt alles concreter. Het omvat de complete marketingmix en meer.

De doelgroep

Je kunt geen marketing bedrijven zonder een duidelijke definitie van je markt en de verschillende segmenten. We beginnen dus met een definitie van de doelgroep (bestaande en potentiële klanten). Hoe scherper, hoe beter.

Doelstellingen

We bepalen welke doelen je de komende drie jaar wilt bereiken. Denk aan financiële zaken, maar ook aan vindbaarheid, naamsbekendheid, reputatie, verkoop, klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid. Ook dat hoort immers bij marketing.

Marketingstrategie

We beschrijven in het kort hoe de gestelde doelen bereikt gaan worden. Dit zorgt voor focus, waardoor je je middelen doelgericht en efficiënt voor je marketing inzet.

Het aanbod of de propositie

Beschrijf heel concreet welke producten en diensten je aanbiedt. Voeg daar op een abstract niveau aan toe wat voor waarde je creëert en wat de voordelen voor de klant zijn.

Promotie

Hier denkt natuurlijk iedereen aan bij marketing. Welke (online) kanalen zet je in, wat wordt de boodschap en in welke vorm (tekst, beeld, video enz.) communiceer je dat? Het voornaamste doel is om naamsbekendheid te genereren.

Distributie en verkoop

Marketing is echter meer dan dat. Zodra je product, dienst of merk bekend is, wil je dat je doelgroep een volgende stap neemt en ook echt contact opneemt of een aankoop doet. Het aanbod moet dan wel op de juiste plek beschikbaar zijn en aantrekkelijk gepresenteerd worden. Dit onderdeel beantwoordt die vraag.

Relatiebeheer

Het ondergeschoven kindje van de marketingmix. Een klant behouden kost vaak minder moeite (en dus geld) dan een nieuwe werven. Onderhoud de contacten dus goed. En niet alleen met de doelgroep, maar ook met andere partners, zoals leveranciers. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan het succes van je onderneming.

Het verdienmodel

Ook dit ontsnapt weleens aan de aandacht. Wat voor prijsmodel hanteer je, gebruik je vaste of dynamische prijzen, hoe hoog is het prijsniveau, hoe zijn je kosten opgebouwd? In onze ervaring valt hier vaak veel te winnen.

Actielijst, planning en taakverdeling

Vervolgens maken een overzicht met concrete actiepunten, inclusief planning en taakverdeling. De benoemde acties kun je zelf oppakken of weer uitbesteden aan ons of een derde partij. We rekenen ook de kosten en baten door.

Risico-analyse en plan B

Tenslotte benoemen we de aannames en risico's, zodat je snel kunt handelen als de praktijk toch iets anders uitpakt dan verwacht.

Wie heeft een marketingplan nodig?

Ons aanbod is speciaal ontwikkeld voor het mkb. We begrijpen dat een marketingplan voor hen geen doel, maar een middel is. Uiteindelijk gaat het om de acties en hoeveel die opleveren. Daar werken we dus snel en doelgericht naartoe. We hebben een academisch proces doorontwikkeld tot een pragmatische aanpak die snel resultaat oplevert. Daardoor is het ook betaalbaar voor het mkb.

Ambitieuze ondernemers die serieus willen opschalen, kiezen graag voor ons. Zij zoeken vaak de combinatie van uitstekende bedrijfsmatige prestaties voor zichzelf en een bijdrage aan een mooie toekomst voor anderen. Uitblinkers noemen we die.

Soms gaan ze nieuwe stappen zetten, zoals het betreden van een nieuwe markt of het lanceren van een nieuw product. In andere gevallen zijn ze gewoon toe aan wat meer structuur en een duidelijke richting voor de toekomst. Dat gebeurt vaak als er 5 à 10 medewerkers zijn. De oprichter heeft het tegen die tijd vaak heel erg druk. Het ontbreekt aan tijd (en soms ook expertise) om zelf een gedegen plan op te stellen, terwijl ze begrijpen dat marketing essentieel is voor het succes van het bedrijf. Ons aanbod vormt dan de ideale oplossing. Het kost je weinig tijd en je krijgt toch de focus en het heldere overzicht van prioriteiten dat je zoekt.

Hoe maken wij een marketingplan?

Het tactisch marketingplan kunnen we in één dag maken. Althans, het kost onze klanten één dag. Wij hebben zelf nog een paar dagen nodig om alles uit te schrijven en het helemaal klaar te hebben. De dag zelf wordt trouwens als leuk en nuttig ervaren. Het is intensief, maar geeft je ook energie.

We nemen je mee naar een uitstekende locatie, waar we ongestoord kunnen werken. Eerst bespreken we de huidige marketingmix en je dromen of ambities voor de lange termijn. Vervolgens bepalen we concrete acties en specifieke kanalen voor je marketing, zowel online als offline. Wij werken dit naderhand uit tot een compleet marketingplan. Wilt u liever stap voor stap werken, dan kan dat natuurlijk ook. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Het strategisch marketingplan kost wat meer tijd, wederom vooral aan onze kant. We komen langs voor een rondleiding en om sleutelpersonen uit de organisatie te interviewen. Met de benodigde gegevens onder de arm gaan we weer naar huis om de externe analyse te doen. Indien mogelijk, bellen we ook graag met een aantal klanten om te vragen naar hun behoeften en voorkeuren. Gezamenlijk bespreken we de bevindingen en de strategische opties. Eventueel kunnen we nog wat aanvullend onderzoek doen om de laatste vraagtekens weg te nemen en aannames te toetsen. Binnen enkele weken ligt er een beknopt en zeer waardevol meerjarenplan.

Wat levert een marketingplan op?

Wij leveren een grondig en compleet marketingplan op. Dat zorgt voor structuur, houvast en focus. Dat is op zich al waardevol, maar uiteindelijk is het vooral een middel om je doelen te bereiken. Meer omzet en/of winst, meer naamsbekendheid, een sterkere reputatie, een hogere klant- of medewerkerstevredenheid.

Een strategisch plan geeft richting en helpt om belangrijke beslissingen te nemen. Het bestaat uit een uitgebreide analyse en een lange-termijnstrategie. Tezamen vormt dat een goed vertrekpunt voor het tactische marketingplan. Het is niet per se nodig om eerst een strategisch plan te maken, maar het tactisch plan wordt er wel beter van.

Het tactisch plan bestaat uit de volgende onderdelen: doelgroepdefinitie, doelstellingen, de marketingstrategie, propositie (producten en diensten), promotie, distributie en verkoop, het relatiebeheer, business model, de benodigdheden, een actielijst met planning en taakverdeling en een risico-analyse.

De voordelen

  • Schept rust en duidelijkheid voor de toekomst.
  • Zorgt voor een doelgerichte inzet van je middelen.
  • Concreet resultaat is meteen te gebruiken.
  • Academisch niveau, pragmatische aanpak.
  • Creëert samenhang in de gehele marketingmix.
  • Verschaft inzicht in wat wel en niet goed werkt.
"Vond het erg leuk om te doen en ik heb de toekomstplannen een stuk helderder voor de geest. Echt een aanrader!" - Allan Drent, mede-eigenaar Social Media Hulp.

Een voorbeeld van een marketingplan

Voorbeelden van onze marketingplannen zijn op aanvraag beschikbaar. Uiteraard hebben we de details van onze klanten onleesbaar gemaakt, maar het geeft een goede impressie van wat je kunt verwachten. Neem contact met ons op als je interesse hebt.

Wat kost een marketingplan?

Ons tactisch marketingplan kun je voor slechts €2.000 (excl. BTW) laten maken. Doordat we ons proces jarenlang hebben bijgeschaafd en geoptimaliseerd voor het mkb, kunnen we dit in één dag doen. Het strategisch marketingplan bieden we aan voor €3.000 (excl. BTW).

Klik hier en neem nu contact op.

Zie ook: