Strategische Positionering

Strategische Positionering

Kies in enkele uren een strategische positionering voor je onderneming.
Aan de slag!

Wat is positionering?

De positionering beschrijft hoe je je onderscheidt van je concurrentie, met name in de beleving van je doelgroep. Deze beschrijving is in eerste instantie tekstueel, in de vorm van een positioning statement. Wij voegen vaak een grafische weergave toe, zodat de positionering beter en sneller inzichtelijk wordt en makkelijker te onthouden is. Zo’n weergave noemen we een perceptual map.

Wie heeft een positionering nodig?

Als je niet de enige bent die de markt met een bepaald aanbod bedient, dan heb je baat bij een heldere positionering. In de praktijk geldt dat voor vrijwel elk bedrijf.

Hoe bepalen wij de positionering?

Om de positionering te kunnen bepalen kijken we naar drie zaken: de markt, de concurrentie en de bedrijfscultuur. Mendeleo gaat daarvoor in gesprek met relevante betrokkenen binnen en buiten het bedrijf.

Gezamenlijk bespreken we de bevindingen en bepalen we de positionering van het merk. Daarbij moeten soms scherpe keuzes worden gemaakt. Vervolgens werken wij dat in één of enkele zinnen en een visuele weergave uit.

Wat levert de positionering op?

Intern geeft de positionering houvast bij het nemen van beslissingen over de toekomst (bijv. productontwikkeling, promotie, klantenservice). Als de positionering door iedereen in het bedrijf goed wordt begrepen en nageleefd, leidt dat tot een coherente communicatie en omgang met klanten en leveranciers.

Verder kan een heldere positionering je de kosten van een concurrentiestrijd besparen. Door een eigen publiek aan te spreken hoef je niet te knokken voor de klant van een ander.

Tenslotte helpt je positionering om de juiste verwachtingen te scheppen richting de buitenwereld. Een zwakke of onduidelijke positionering leidt tot verwarring: je bent dan vlees noch vis.

Een voorbeeld van een strategische positionering

Voor een technisch bedrijf hebben we vier merken ontwikkeld, elk met zijn eigen positionering. Zie hier onder een perceptual map van één van die merken (het zwarte vlakje rechtsboven) en hun concurrentie (de grijze bolletjes en driehoekjes).

Uit onze analyse bleek dat er twee categorieën concurrenten zijn. De ene categorie is technisch sterk, maar biedt de klant weinig keuze. De andere categorie deed het omgekeerde. Onze klant bood juist allebei. Door dit expliciet te benoemen en visueel weer te geven, werd het zowel intern als extern veel duidelijker zichtbaar.

Wat kost een positionering?

Het onderzoek, de gesprekken en de uitwerking tot een solide positionering voor de komende jaren bieden wij aan voor €2.500 (excl. BTW). Daarnaast vragen wij enkele uren van serieuze betrokkenheid vanuit je bedrijf. Met die betrokkenheid gaat het merk echt leven en blijft het niet bij mooie woorden op papier.

Klik hier en neem nu contact op.

Zie ook: