Laaghangend Fruit

Optimaliseer je marketingmix en verbeter op korte termijn je prestaties.
Aan de slag!

Wat is Laaghangend Fruit?

De marketingmix bevat alle aspecten van een onderneming om een markt te kunnen bedienen. Het is van groot belang dat die aspecten met elkaar samenhangen, anders functioneert de onderneming niet optimaal. Laaghangend Fruit analyseert de huidige mix en geeft aanbevelingen om deze te optimaliseren. Mendeleo kijkt daarbij met name (maar niet uitsluitend) naar: het aanbod, de promotie, de distributie en verkoop, het relatiebeheer en het verdienmodel.

Voor wie is Laaghangend Fruit bedoeld?

Laaghangend Fruit is voor de ondernemer die veel kansen ziet, maar de tijd en/of expertise mist om die allemaal te benutten. Ergens weet je wel wat er moet gebeuren, maar je komt er steeds niet aan toe. Of je weet niet precies hoe je het nu aan moet pakken. Bovendien besef je dat een frisse blik ook weer nieuwe kansen ziet.

Hoe optimaliseren wij de marketingmix?

Bezoek

Wij komen één dagdeel langs voor een rondleiding en interviews met de sleutelfiguren uit het bedrijf.

Analyse

We bestuderen de informatie en stellen eventueel aanvullende vragen.

Rapportage

We rapporteren de conclusies en aanbevelingen.

Wat levert Laaghangend Fruit op?

Wij laten zien waar het laaghangend fruit hangt, hoe je dat plukt en wat de verwachte kosten en baten zijn.‍

Concreet betekent dat dat je een kort, digitaal rapport met twee onderdelen ontvangt:

  • Een overzicht van de huidige marketingmix en de ruimte voor verbetering.
  • Een lijst van mogelijke acties (inclusief een inschatting van kosten en baten) om die verbeteringen te realiseren.

Je kunt er meteen mee aan de slag. Of het uitbesteden als je zelf niet voldoende tijd of expertise in huis hebt.

De voordelen van Laaghangend Fruit

  • Meteen uitvoerbaar.
  • Een frisse blik levert nieuwe ideeën op.
  • Cijfermatige onderbouwing van kosten en baten.
  • Behandelt de gehele marketingmix.
  • Academische analyse, pragmatisch advies.
  • Overzicht van concrete acties geeft rust.

Wat kost Laaghangend Fruit?

Laaghangend Fruit kost €1.000 (excl. BTW) en slechts één dagdeel van je tijd.

Klik hier en neem nu contact op.

Zie ook: