Krachtige Kernwaarden

In enkele uren bepalen we wat het meest belangrijk is in je organisatie.
Aan de slag!

Wat zijn kernwaarden?

Kernwaarden beschrijven in enkele termen wat je het meest belangrijk vindt. Ze geven aan hoe je met je medewerkers, je klanten en je leveranciers om gaat.

Krachtige kernwaarden zijn onderscheidend en laten daarmee zien hoe jouw merk anders is dan dat van anderen. Ze hoeven niet uniek te zijn, maar wel kenmerkend voor jouw bedrijf.

Idealiter houden de kernwaarden elkaar in balans.

Wie heeft kernwaarden nodig?

Zolang je als ondernemer alle medewerkers dagelijks spreekt, hoef je je kernwaarden niet per se op papier te zetten. Wel is het belangrijk om voor jezelf te bepalen wat je kernwaarden zijn, zodat je het duidelijk aan je personeel kunt laten weten. Bovendien helpt het bij het aannemen van nieuwe mensen.

Zodra je niet meer dagelijks met elkaar omgaat, is het van belang dat de kernwaarden expliciet worden vastgelegd. Meestal gebeurt dat vanaf ca. 10 medewerkers.

Hoe bepalen wij je kernwaarden?

We organiseren een bijeenkomst van één dagdeel met een kleine groep sleutelfiguren uit het bedrijf. De vorm is luchtig, de inhoud serieus. We stellen prikkelende vragen en komen zelf natuurlijk ook met ideeën.

Mendeleo verwerkt de uitkomsten en doet een voorstel voor passende en onderscheidende kernwaarden.

Afhankelijk van de grootte van het bedrijf kan iedereen (of een selectie van de medewerkers) feedback geven, voordat we de definitieve kernwaarden vastleggen.

Wat leveren kernwaarden op?

Kernwaarden helpen bij het nemen van grote beslissingen, doordat ze prioriteit geven bij het afwegen van verschillende argumenten.

Ook dagelijkse, kleine en meer onbewust genomen beslissingen profiteren van goed nageleefde kernwaarden.

Ze geven (nieuwe) medewerkers richting en zorgen aldus voor coherent gedrag en consistente communicatie.

Tenslotte scheppen ze een band met een publiek dat deze waarden deelt. Zo trek en bind je de juiste klanten en medewerkers. Uiteraard moet je er dan wel naar handelen.

Een voorbeeld van krachtige kernwaarden

Voor een klant die afvalreductie wil realiseren door duurzame producten in de markt te zetten, hebben we twee kernwaarden geformuleerd: zakelijk & liefdevol.

Dit helpt hen om een gezonde balans te vinden tussen de duurzame, toekomstgerichte ambities enerzijds en de zakelijke kant van het bedrijf anderzijds. Een derde kernwaarde die we overwogen hadden was ‘eigenzinnig’. Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om dit niet expliciet te benoemen. Liefdevol is op zich al eigenzinnig en bovendien zou het de mooie balans tussen de twee kernwaarden verstoren.

Deze kernwaarden hebben als leidraad gediend bij het ontwikkelen van een nieuwe huisstijl en een nieuwe website. Het gaf een duidelijke richting aan de ontwerper van de huisstijl en de bouwer van de website. Bovendien hielp het onze klant om de voorstellen van deze ontwikkelaars te toetsen: past dit lettertype inderdaad bij ons, heeft de homepage wel de juiste balans?

Wat kosten kernwaarden?

We ontwikkelen voor €1.250 (excl. BTW) gezamenlijk een set kernwaarden waar je merk vele jaren mee vooruit kan. We organiseren, faciliteren en leiden een constructief gesprek en doen al het voor- en nawerk, totdat we een overtuigend resultaat hebben bereikt.

Klik hier en neem nu contact op.

Zie ook: