Gepubliceerd op:
12/11/2019
10/10/2020
Pasfoto Merwin
Bijgewerkt op:
14/2/2021

Wat is een missie?

Een missie beschrijft het hoogste doel dat jouw onderneming de komende tijd wil bereiken. De missie vormt het sluitstuk van de strategie en is, net als je visie, een essentieel onderdeel van de merkidentiteit.

Het woord ‘missie’ is afgeleid van het latijnse mettere, wat plaatsen of neerzetten betekent. Missie kun je dus vertalen als iets wat je hebt neergezet/gerealiseerd. Een missie is doorgaans niet langer dan één zin en vloeit voort uit de visie.

Formuleer je missie s.m.a.r.t.: specifiek, meetbaar, ambitieus, realistisch en tijdgebonden (je kunt discussiëren over een andere uitleg van dit acroniem, maar uiteindelijk komt het min of meer op hetzelfde neer).

Variant op de missie: de BHAG

BHAG staat voor Big Hairy Audacious Goal. Voorbeeld: een einde maken aan armoede. Een BHAG is inspirerend en makkelijker te formuleren dan een missie. Het nadeel is dat het moeilijker is om uit te voeren of zelfs maar om het door te vertalen naar mogelijke acties. Waar moet je immers beginnen met zo’n ambitieus doel?

Ook al is het niet erg bruikbaar als strategisch instrument, het kan je wel helpen om voor te sorteren op een missie. Gebruik een BHAG om de richting te bepalen en maak het vervolgens s.m.a.r.t.. Dan begint het al erg op een missie te lijken.

Voorbeelden van sterke missies

Nike Breaking2

Enable a sub two-hour marathon. (Dit is overigens kortgeleden eindelijk gelukt.)

Volvo

By 2020 no one should be killed or seriously injured in a new Volvo.

NS, Qbuzz, GVB, RET en HTM

Reizigers met het openbaar vervoer in de Randstad moeten binnen een uur van deur tot deur kunnen zijn. Deze missie is in 2016 geformuleerd. Helaas hebben ze niet aangegeven wanneer ze dit bereikt wilden hebben en ik heb er sindsdien ook niet veel meer over gehoord.

Apollomissie

I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. (John F. Kennedy, 25 mei 1961)

Waarom een missie?

Het doel van een missie is om een organisatie te verenigen en te motiveren.

Een missie zet mensen in beweging. En het zorgt ervoor dat we in dezelfde richting bewegen. Dat we elkaar niet voor de voeten lopen, elkaar niet tegenwerken, maar elkaar versterken.

Bovendien stimuleert een missie innovatie. Als je missie ambitieus genoeg is, zul je je grenzen moeten verleggen om deze te realiseren. Dat kan betekenen dat je je producten gaat verbeteren of zelfs geheel vernieuwen. Zelfs als je je missie niet haalt, zoals Nike in 2017 gebeurde, profiteer je alsnog van dat effect.

Tenslotte helpt een missie om concrete toekomstplannen te maken. Als je je doel scherp voor ogen hebt, dan is het ook makkelijker om te bepalen welke stappen je moet zetten om daar te komen. En wat prioriteit heeft. Daarom noemde ik de missie het sluitstuk van je strategie: als je je missie hebt geformuleerd, dan kun je je op de tactische aspecten gaan richten.

Om doeltreffend te zijn moet je doelgericht zijn... of geluk hebben.

Voordelen van een missie

Een goede missie:

 • versterkt je imago,
 • verhoogt de omzet,
 • motiveert betrokkenen binnen en buiten de organisatie,
 • helpt bij het nemen van beslissingen,
 • verhoogt de winstgevendheid,
 • verschaft duidelijkheid over de activiteiten en koers van het bedrijf.

Formuleer je eigen missie

Een sterke missie formuleren is makkelijker gezegd dan gedaan. Andrew Campbell en Sally Yeung hebben een model ontwikkeld (het zogeheten Ashridge model) dat op zich wel klopt, maar het – voor mij althans – niet veel makkelijker maakt. Bovendien produceert het van die hele lange mission statements die niemand kan onthouden en die je drie keer moet lezen voordat je begrijpt wat er bedoeld wordt. Ze schrijven vier ingrediënten voor:

 1. Purpose (oogmerk): waartoe is de organisatie op aarde?
 2. Strategie: hoe wordt het oogmerk bereikt?
 3. Gedrag: hoe wordt er gehandeld?
 4. Normen en waarden: wat zijn de overtuigingen en principes van de organisatie?

Elke vraag is op zich al best moeilijk te beantwoorden; laat staan dat je daar één samenhangend geheel van moet maken. Bij Mendeleo hanteren we daarom vier andere vragen bij het formuleren van een missie:

 • Wat zou jou en je medewerkers trots maken?
 • Wat zou je klanten blij maken?
 • Wat zou je partners prikkelen om je te helpen?
 • Wat zou je concurrentie een tikkie jaloers maken?

Vind een doel dat al die vier vragen beantwoordt en dan heb je de essentie te pakken.

Een missie met betekenis

Veel mensen vinden dat hun leven betekenis moet hebben. En aangezien een groot deel van je leven uit werken bestaat – dat geldt zeker voor ondernemers –, kun je m.i. ook maar beter wat betekenis in je werk zoeken. Wij gaan met onze klanten op zoek naar wat hen beweegt en bouwen dat (in slechts één dag) gezamenlijk uit tot een Missie met betekenis. Het resultaat zal je hele team jarenlang motiveren.

Dank je! We hebben je aanmelding ontvangen.
Bijna goed. Check nog even of alles klopt.